Ανακοίνωση: Λειτουργεί και πάλι το πρατήριο στην Ηρ. Πολυτεχνείου 14

Ανακοίνωση: Λειτουργεί και πάλι το πρατήριο στην Ηρ. Πολυτεχνείου 14

Ανακοίνωση: Λειτουργεί και πάλι το πρατήριο στην Ηρ. Πολυτεχνείου 14 700 500 phoenixdaamt

Το κατάστημά μας στην Ηρώων Πολυτεχνείου 14 έχει ανοίξει από τις 25 Μαρτίου και λειτουργεί από τις 6:00 έως στις 00:00.
Ευχαριστούμε για την Αναμονή και την Κατανόηση!