Δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine) στον πίνακα οργάνων: αιτίες ενεργοποίησης του δείκτη και μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων

Δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine) στον πίνακα οργάνων: αιτίες ενεργοποίησης του δείκτη και μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων

Δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine) στον πίνακα οργάνων: αιτίες ενεργοποίησης του δείκτη και μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων 1422 948 phoenixdaamt

Ο δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine) αποτελεί ένα δείκτη σήμανσης δυσλειτουργιών του κινητήρα ή των συστημάτων που σχετίζονται με την απόδοσή του. Στα σύγχρονα οχήματα, παρέχει ενημέρωση όσον αφορά στις δυσλειτουργίες του συστήματος ανάφλεξης, της αυτόματης μετάδοσης, τις αλλαγές στις στροφές του κινητήρα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το καύσιμο μείγμα κ.λπ.

Κατά τη φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας, όταν το σύνολο των συστημάτων υπό τον έλεγχο του κινητήρα λειτουργούν φυσιολογικά, ο δείκτης αναβοσβήνει όταν γυρίζετε το κλειδί στη μίζα και πρέπει να σβήνει μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Ωστόσο, αν συνεχίζει να αναβοσβήνει ή αρχίσει να αναβοσβήνει αναπάντεχα κατά την οδήγηση, θα πρέπει να ελέγξετε κάποια συστήματα και ορισμένους αισθητήρες. Ορισμένες φορές, μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και μόνοι σας. Όμως, εφόσον λάβετε τα μέτρα σας και ο δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine) συνεχίζει να δείχνει σφάλμα, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

9 αιτίες ενεργοποίησης του δείκτη Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine)

1. Χρήση κακής ποιότητας καυσίμου. Στην εν λόγω περίπτωση, ο δείκτης Ελέγχου ξεκινά να αναβοσβήνει αφού βάλετε καύσιμα. Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα επιλέγοντας καλύτερης ποιότητας καύσιμα.

2. Απώλεια ερμητικότητας συστήματος ανεφοδιασμού καυσίμου. Κάποιες φορές, η λυχνία αναβοσβήνει όταν μπαίνει αέρας στο σύστημα καυσίμου, για οποιοδήποτε λόγο, όπως παραδείγματος χάρη, όταν η τάπα βενζίνης δεν είναι καλά σφιγμένη.

3. Μείωση στάθμης λαδιού. Εφόσον η ένδειξη προβλήματος εμφανίζεται μόνον κατά το ζέσταμα του κινητήρα, τότε υπάρχει περίπτωση διαρροής του συστήματος λίπανσης. Στην εν λόγω περίπτωση, επιθεωρήστε ενδελεχώς το χώρο κάτω από το καπό και ελέγξτε για τυχόν σημάδια λαδιού στον κινητήρα. Εάν εντοπίσετε κάποια διαρροή, επισκευάστε τη.

4. Δυσλειτουργία της αντλίας καυσίμου ή φράξιμο του φίλτρου καυσίμου. Προκειμένου να ελέγξετε τη λειτουργία τους, καθίσταται αναγκαίο να μετρήσετε την πίεση στη γραμμή παροχής καυσίμου με έναν μετρητή πίεσης. Αν η πίεση βρίσκεται κάτω από τις 3 ατμόσφαιρες, θα πρέπει να επιδιορθωθούν ή να αλλαχτούν, τα προβληματικά τμήματα του συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμου.

5. Μόλυνση των τμημάτων του συστήματος έγχυσης καυσίμου. Η απώλεια της ικανότητας έγχυσης των μπεκ επιφέρει αρνητική επίδραση στην απόδοση του κινητήρα, η οποία επιδεικνύεται από τον υπολογιστή ταξιδιού. Η λύση, στην εν λόγω περίπτωση, έγκειται στον καθαρισμό των συγκεκριμένων τμημάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης ειδικών πρόσθετων ή με τη βοήθεια επαγγελματιών.

6. Διαλείψεις σε κάποιον από τους κυλίνδρους. Μπορείτε να ελέγξετε για την ύπαρξη σπινθήρα στο εσωτερικό του κυλίνδρου, με τη χρήση ενός πολύμετρου ή με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου ελέγχου σπινθήρα με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο. Αν δεν εμφανίζεται καθόλου σπινθήρας, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε τμήματα όπως ο αισθητήρας του στροφαλοφόρου άξονα, η μονάδα ανάφλεξης, το δυναμό, ο διανομέας, τα μπουζί, τα μπουζοκαλώδια και ο εγκέφαλος του κινητήρα.

7. Δυσλειτουργία των μπουζί. Ελέγξτε τα, για ίχνη λαδιού ή καυσίμου στο σπείρωμα, επικαθίσεις άνθρακα στο μπουζί και σκούρες καφέ ή κίτρινες κηλίδες στις επιφάνειες του ηλεκτροδίου ή του μονωτικού υλικού.

8. Δυσλειτουργία του αισθητήρα οξυγόνου. Είναι πολύ συνηθισμένη η ενεργοποίηση του δείκτη Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine), αποκλειστικά για αυτή τη δυσλειτουργία. Κάποιες φορές, η δυσλειτουργία του αισθητήρα μπορεί να υποδηλώνεται και από φυσικές ενδείξεις, π.χ. από τη μεγάλη ποσότητα αιθάλης ή βρωμιάς στην επιφάνειά του. Ο ελαττωματικός αισθητήρας θα πρέπει να αλλάζεται.

9. Δυσλειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα. Μια μέθοδος ελέγχου αποτελεί και η μέτρηση της εξερχόμενης αντίθλιψης με τη χρήση ενός μετρητή πίεσης. Η πίεση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 kPa στο ρελαντί και τα 20 kPa στις 2500 στροφές.

Πότε πρέπει να σταματήσετε να οδηγείτε

Κάποιες φορές, ο δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine), αναβοσβήνει δίχως να ενέχει κίνδυνο. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ο οδηγός μπορεί να πάει στο πιο κοντινό συνεργείο για μια πιο επαγγελματική διαγνωστική άποψη. Ωστόσο, ορισμένες φορές, το να οδηγείτε το αυτοκίνητο με τη λυχνία να αναβοσβήνει, προειδοποιώντας για τον έλεγχο του κινητήρα, απαγορεύεται αυστηρώς.

Θα πρέπει να ακινητοποιήσετε άμεσα το αυτοκίνητο, όταν:

 1. Μια από τις παρακάτω προειδοποιητικές λυχνίες αναβοσβήνει ταυτόχρονα με αυτή του Ελέγχου Κινητήρα:
  • υπερθέρμανσης κινητήρα
  • ελέγχου καυσαερίων
  • στάθμης λαδιού
  • στάθμης ψυκτικού μέσου
 2. Παρατηρήστε τις παρακάτω ενδείξεις:
  • ο κινητήρας αρχίζει να δονείται
  • οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται στο ρελαντί
  • εμφανίζεται μυρωδιά καμένου στην καμπίνα επιβατών
 3. Οι στροφές του κινητήρα δεν ανεβαίνουν πάνω από ένα ορισμένο σημείο, ενώ η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει.

Συμπέρασμα

Αν ο δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine) αρχίσει να αναβοσβήνει κατά την οδήγηση, σταματήστε το αυτοκίνητο και σβήστε τον κινητήρα. Μετά, ανοίξτε το καπό, ελέγξτε τη λειτουργία των συστημάτων που προαναφέρθηκαν και προσπαθήστε να διορθώσετε το πρόβλημα. Αν δεν τα καταφέρετε, εκτιμήστε το λόγο για τον οποίο άναψε η προειδοποιητική λυχνία και αποφασίστε κατά πόσο είναι εφικτό να προχωρήσετε. Προσεγγίστε το πιο κοντινό συνεργείο ή απευθυνθείτε σε επαγγελματίες για βοήθεια.

Όπως και να έχει, η ενεργοποίηση του δείκτης Ελέγχου Κινητήρα (Check Engine), δεν θα πρέπει να περνά αψήφιστα, μιας και δεν είναι κάτι απλά επικίνδυνο, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να επιφέρει πανάκριβες επισκευές. Δίνετε την αρμόζουσα προσοχή στις προειδοποιητικές ενδείξεις, αντιμετωπίζετε τα μικρής σημασίας προβλήματα εγκαίρως και θα χαίρεστε το αυτοκίνητό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: autodoc.gr