Τα οφέλη της Οικονομικής Οδήγησης (Eco-Driving)

Τα οφέλη της Οικονομικής Οδήγησης (Eco-Driving)

Τα οφέλη της Οικονομικής Οδήγησης (Eco-Driving) 1500 1000 phoenixdaamt

Τα οφέλη της Οικονομικής Οδήγησης (Eco-Driving)

Η οικονομική οδήγηση (Eco-Driving) βελτιώνει την οδική ασφάλεια, την ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος και συμβάλλει στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην μείωση των εκπομπών ρύπων και CO2 που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επίσης αποτελεί ένα μέτρο πολιτικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Τα οφέλη του Eco-Driving έχουν αποδειχθεί μέσα από την αξιολόγηση των περιπτώσεων εφαρμογής του:

 • 10-15% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών CO2
 • 10-25% λιγότερα ατυχήματα, βελτίωση οδικής ασφάλειας
 • σημαντική μείωση της ηχορύπανσης
 • μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση οχήματος και ασφάλιση
 • αύξηση της άνεσης μεταφοράς για τον οδηγό και τους επιβάτες σε δημόσια και
 • ιδιωτικά οχήματα
 • αύξηση βαθμού ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τα δημόσια μέσα
 • μείωση του άγχους σε ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγούς κατά την οδήγηση
 • ίσος χρόνος ταξιδιού σε σύγκριση με τον συνήθη τρόπο οδήγησης

Λιγότερη κατανάλωση καυσίμου

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής οδήγησης είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και κατά συνέπεια της κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές μεταφορές. Η πρακτική εφαρμογή των αρχών του Eco-Driving σε στόλους οχημάτων επιχειρήσεων, είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μεταξύ 5 και 15%,

Ένα τέτοιο πολύ επιτυχές παράδειγμα πραγματοποιήθηκε από την ελβετική εταιρεία Canon AG, χρησιμοποιώντας 350 οδηγούς οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν στο νέο τρόπο οδήγησης στο VSZ-Veltheim.Τα επακόλουθα οφέλη που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι οδηγοί περιλαμβάνουν:

 • εξοικονόμηση καυσίμου 6,1%
 • σαφής μείωση των ατυχημάτων
 • 22% περισσότερα διανυθέντα χιλιόμετρα για κάθε ατύχημα
 • 35% μείωση των ατυχημάτων
 • 28% μικρότερος αριθμός ατυχημάτων
 • λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Αποτελεσματικότερη συνεργασία και ουσιαστικά κίνητρα για τους οδηγούς
 • Ουσιαστική βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης

Αυξημένη ασφάλεια

Ένας σημαντικός κανόνας για την επιτυχή εφαρμογή της οικονομικής οδήγησης, είναι η οδήγηση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και πρόβλεψη των συνθηκών κυκλοφορίας από τον οδηγό προκειμένου να διατηρείται ο απαιτούμενος έλεγχος του οχήματος. Αυτό π.χ. σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει νωρίτερα την πορεία της οδού που κινείται, ώστε να αποφύγει το περιττό ή απότομο φρενάρισμα. Επομένως με αυτήν την πρόωρη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του δρόμου, είναι επίσης δυνατό να προβλεφθεί η πιθανή κατάσταση κυκλοφορίας στον δρόμο. Κάτι τέτοιο συνεπώς παρέχει στον οδηγό περισσότερο χρόνο να αντιδράσει με το σωστό τρόπο σε επικίνδυνες καταστάσεις κυκλοφορίας και να αποφύγει έτσι τα ατυχήματα. Άρα οι οδηγοί οδηγούν οικονομικά, έμμεσα υιοθετούν έναν πιο ασφαλή τρόπο οδήγησης. Το να γνωρίζει ο οδηγός τι να περιμένει στην κίνηση μειώνει σημαντικά τη συχνότητα των ατυχημάτων. Καθώς μειώνεται η φθορά λόγω ατυχημάτων, πέφτουν και μακροπρόθεσμα τα έξοδα της ασφάλειας καθώς και οι προσφορές των ασφαλιστικών εταιρειών για την έλλειψη καταβολής αποζημιώσεων – ένα ακόμα οικονομικό όφελος της οικονομικής οδήγησης.

Το παράδειγμα των οδηγών οχημάτων στην ελβετική εταιρεία Canon AG είναι χαρακτηριστικό της μείωσης των ατυχημάτων από την εκπαίδευση των οδηγών στο Eco-Driving: 35% λιγότερα ατυχήματα και 28% λιγότερα ατυχήματα με υπαιτιότητα των οδηγών της εταιρείας, έχουν σαν αποτέλεσμα μια αύξηση της τάξης του 22% περισσότερων διανυθέντων χιλιομέτρων ανά ατύχημα. Η μείωση του άγχους και οι μικρότερες δαπάνες από ατυχήματα είναι ένα αποτέλεσμα της μείωσης των ατυχημάτων στην καθημερινή κυκλοφορία.

Στην Γερμανία ένα σχετικό πρόγραμμα δοκιμαστικής εφαρμογής του Eco-Driving, αξιολογεί τον αντίκτυπο του στην οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι διαθέσιμα το 2002

Λιγότερη ηχορύπανση

Σήμερα, η ηχορύπανση από την οδική κυκλοφορία είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές ηχητικής ρύπανσης στις ευρωπαϊκές πόλεις με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και προβλήματα υγείας για τον πληθυσμό. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται δαπανηρά τεχνολογικά και παρεμβατικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού από το θόρυβο.
Η οικονομική οδήγηση προσφέρει λύσεις και σε αυτόν τον τομέα, καθώς παρέχει σημαντικά οφέλη στην καταπολέμηση της ηχορύπανσης. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας από τους σημαντικότερους κανόνες για την επιτυχή εφαρμογή του Eco-Driving, είναι η οδήγηση σε χαμηλό αριθμό στροφών του κινητήρα των οχημάτων με αποτέλεσμα μικρότερη στάθμη εκπεμπόμενου θορύβου από το όχημα.
Ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζει την σημαντικότατη συμβολή των δυνατοτήτων της οικονομικής οδήγησης στην καταπολέμηση της ηχορύπανσης: Ένα όχημα που κινείται με 4.000 στροφές/λεπτό εκπέμπει το ίδιο ποσό θορύβου με 32 οχήματα που ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα αλλά με 2.000 στροφές/λεπτό. Αυτό το χαρακτηριστικό επίδραση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή στη διαδικασία επιτάχυνσης το οχήματος.

Πηγή: ecodriving.gr